De doelstellingen

De Stichting Vrienden van Georgië (SVVG) is een Nederlandse stichting met als doel op structurele wijze humanitaire projecten op te zetten voor de ontwikkeling van kwetsbare groepen in de Georgische samenleving.

Het uitwisselen en delen van kennis en ervaring staat bij deze projecten centraal.
De vier speerpunten zijn:

  • Stimuleren van democratische ontwikkeling en voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid
  • Ondersteunen van de gezondheidszorg
  • Bevorderen van educatie
  • Stimuleren van ondernemerschap

1. Stimuleren van de democratische ontwikkelingen

In de huidige overgang naar een democratische samenleving is het belangrijk dat mensen in Georgië zich democratische waarden en als persvrijheid en respectvol samenleven eigen gaan maken.

Daarnaast is het voor een goede transmissie naar een democratische samenleving van essentieel belang dat mensen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit is iets wat Georgiërs niet gewend zijn omdat tijdens het communistische regiem alles centraal geregeld was.

SVVG levert bijdragen om dit bewustwordingsproces op gang te brengen door bijvoorbeeld het ontwikkelen en introduceren van sociale reclame die met name de eigen verantwoordelijkheid benadrukt.

2. Ondersteunen van de gezondheidszorg

Het grootste deel van de gezondheidszorg in Georgië is in handen van de overheid en die staat er economisch gezien slecht voor. Voor vele basisvoorzieningen ontbreekt het geld. Gezondheidszorg, laat staan geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, heeft geen prioriteit. Gehandicapten en psychiatrische patiënten worden opgeborgen in grote gestichten, tegen een zo gering mogelijke kosten voor de staat en met een minimum aan behandeling. SVVG ondersteunt Georgische organisaties die zich inzetten voor verbeteringen in de gezondheidszorg door het sturen van gekwalificeerde artsen en verplegers, maar ook door rolstoelen en andere instrumenten waaraan grote tekorten zijn.

Tevens stimuleert SVVG uitwisseling van Nederlandse c.q. Europese organisaties en personen die vernieuwende concepten in de praktijk ontwikkeld hebben.

3. Bevorderen educatie

Onderwijs heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Georgische samenleving. Onder eht bewind van de Sovjet-Unie waren alle Georgiërs verzekerd van gratis onderwijs. Het resultaat is dat Georgië relatief het grootste aantal hoogopgeleiden heeft van de hele voormalige Sovjet-Unie. De situatie op dit moment is een stuk minder gunstig. Het onderwijssysteem lijdt o.a. aan een gebrek aan financiële middelen en verouderde onderwijsmethoden. Ook wordt te weinig aandacht besteed aan onderwerpen als democratie, mensenrechten en vrijheid van religie. SVVG zet zich in om een bijdrage te leveren aan de modernisering van het Georgische onderwijssysteem. Bijvoorbeeld door computergebruik te simuleren.

4. Stimuleren van ondernemerschap

Bepaalde groepen, waaronder vrouwen en vluchtelingen, hebben nauwelijks toegang tot financiële inkomsten en ondervinden moeilijkheden vanwege hun positie in de traditionele Georgische samenleving. Hierdoor wordt ondernemerschap voor hen moeilijk gemaakt.

SVVG ondersteunt deze groepen o.a. door het opzetten van een fonds waarmee coöperaties en belangenorganisaties gefinancierd kunnen worden. Daarnaast ondersteunt SVVG startende ondernemers uit deze groepen doormiddel van kennisoverdracht. Het doel is om uiteindelijk eetwerken van gevestigde ondernemers te realiseren die deze startende ondernemers financieel en qua know-how zelf kunnen bijstaan in hun startperiode.

Comments are closed.