Adopteer een Oma

Veel oude mensen in Georgië lijden honger. Het is niet ongebruikelijk dat iemand die 35 jaar heeft gewerkt 14 lari (6,5 euro) in de maand aan pensioen krijgt. Velen trachten de eindjes aan elkaar te knopen door bezittingen te verkopen, waardoor er echt sprake is van verarming. Een sociaal vangnet is nauwelijks aanwezig. Op het platteland -en dikwijls ook in de stad- fungeert de moestuin als alternatief vangnet. De situatie van weduwen is vaak nog slechter omdat hun inkomen na het overlijden van de man bijna geheel weg is gevallen.

Het doel van het SVVG-project “Adopteer een Oma” is schrijnende gevallen door de Vrienden te laten adopteren. Met andere woorden: te zorgen dat deze senioren een minimum inkomen hebben om te kunnen overleven.

In dit project steunen wij vooral oudere vrouwen heel direct. Ze krijgen een aanvulling op hun karige pensioen en hebben daardoor een inkomen dat net genoeg is voor een menswaardig bestaan.

Een voorbeeld

Zo hebben we onder meer een oudere mevrouw van ongeveer 68 jaar kunnen helpen. Zij heeft een pensioen van plusminus zeven euro per maand en een zoon met een lichte geestelijke beperking. Hij werkt niet en leeft erg geïsoleerd van de buitenwereld. Zij hebben geen gas en er waren schulden voor wat betreft de electriciteitsrekeningen. Moeder en zoon liepen zonder onze hulp het risico om ook de stroomvoorzieningen kwijt te raken. Dankzij de maandelijkse bijdrage kunnen ze hun huis verwarmen en hebben ze voldoende te eten.

Hoe werkt het

Onze vertegenwoordigers in Georgië selecteren de verzoeken om hulp en zijn letten hierbij vooral de noodzaak. Ook wordt gekeken of er geen familie is die steun kan geven. Als naar hun overtuiging de steun door de SVVG gerechtvaardigd is wordt dit aan het Nederlandse bestuur gemeld. De Oma kan dan worden geadopteerd. De steun die wij geven wordt iedere maand door vrijwilligers ter plekke aan de Oma’s uitbetaald. Op die manier houden wij contact en kunnen we ook beoordelen of de steun goed gebruikt wordt. Alle maandelijkse bijdragen worden in één totaalbedrag naar Georgië overgemaakt. Op die manier hebben wij in dit project bijna geen kosten en komt uw bijdrage daar waar het nodig is: bij een lieve, maar straatarme oude man of vrouw.

Adopteren

U kunt Omas op de volgende twee manieren adopteren:

1. U adopteert een Oma.
Individuen of groepen kunnen door ons geselecteerde ouderen ondersteunen met een bedrag van € 30 (dertig euro) per maand;

2. U geeft een bijdrage.
U kunt het Oma fonds van de SVVG steunen met een geoormerkte maandelijkse bijdrage van minimaal € 5 (vijf euro). Op die manier adopteert u samen met anderen een Oma.

Heb jij ook nog vrienden die best een professional essay writers uk Georgische opa of oma willen steunen? Of weet je iemand binnen je familie of vriendenkring die dat zou willen? Maak het kenbaar via het invullen van het aanmeldformulier.

Comments are closed.