Nieuwsbrief – Editie 22, dec 2014

Adopt-a-granny: moeilijke tijden voor onze oma’s

Ondanks het feit dat de economie van Georgië groeit, zijn de levensomstandig-heden van ouderen die zijn aangewezen op een pensioen uit vroegere tijden er nog niet veel beter op geworden. Weliswaar bestaat het staatspensioen dat vanuit het Sovjetverleden is meegekomen nog steeds, maar dat ligt beneden het bestaansniveau (150 Lari per maand, ongeveer 65 euro). Op het platteland met een eigen tuin, kippen en wat vee lukt dat misschien nog https://make-essay.net/essay-writing-service net, maar in stedelijke gebieden kun je er niet van leven. Alleen al de huur is meestal veel hoger. In oktober hebben twee bestuursleden een aantal van onze oma’s bezocht. Alle bezoeken waren heel emotioneel en de omstandigheden zijn schrijnend. De woningen van de dames gaan zienderogen achteruit. Met behulp van vrijwilligers proberen we dit vanuit de Stichting door middel van wat reparaties kiteessay (een gebroken traptrede vervangen e.d.) wat op te vangen, maar het blijft gestaag verergeren. Gescheurde muren en plafonds, verzakte vloeren en vochtigheid kenmerken hun woonsituaties.

Daarnaast maken ziektes en gebreken het leven nog moeilijker dan het al is. Medische zorg en medicijnen moeten zelf betaald worden. Dit maakt voor een aantal oma’s de financiële situatie eigenlijk onhoudbaar.

Schermafbeelding 2014-12-05 om 15.49.35

Ondanks alle ellende en het verdriet is er ook dankbaarheid onder onze oma’s. Dankbaarheid voor de liefde en ondersteuning die zij ervaren.

Schermafbeelding 2014-12-05 om 15.50.52

Onze bezoeken hebben de noodzaak van ondersteuning voor deze alleenstaande bejaarde dames nog eens dubbel onderstreept. Zonder onze hulp is overleven niet of nauwelijks mogelijk!

Op zoek naar samenwerking met wereldwinkels

De werkwijze van de Stichting houdt in dat alle gedoneerde gelden voor 100% naar de aangegeven doelen gaan. Dit betekent we dat als een donateur zijn of haar bijdrage aan een oma beëindigt, er een financieel gat kan ontstaan zolang er nog geen nieuwe donateur gevonden is. Om hier een kleine buffer voor op te bouwen, onderzoekt de Stichting of het mogelijk is bijvoorbeeld wereldwinkels producten uit Georgië te laten verkopen. Het gaat daarbij om artikelen ‘met een verhaal’, gemaakt door mensen van aan de Stichting verbonden organisaties als Life Chance en de Association for People in Need of Special Care. Deze producten worden voornamelijk gemaakt door mensen met een beperking. Wij houden u op de hoogte van dit initiatief!

Elk bedrag is en blijft welkom op rekening 3942.94.920 van de SVVG. U kunt via iDeal een éénmalige gift doneren of een donateurschap aanvragen.

Stichting Vrienden van Georgië,
Postbus 17281,
1001 JG Amsterdam.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.